AKTUALNOŚCI - Rozkład dnia
630 - 830 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, układanie puzzli, rysowanie na temat dowolny. Zabawy ruchowe ze śpiewem integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
830-845 Ćwiczenia poranne.
845-900 Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne.
900-930 Śniadanie.
930-1100 Zajęcia programowe z całą grupą wyzwalające aktywność dzieci w zakresie mowy i myślenia, pojęć matematycznych, muzyki, plastyki, techniki i ruchu oraz przygotowanie do nauki czytania i pisania.
Język angielski.
1100-1115 Drugie śniadanie.
1115-1230 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
1230-1300 Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe i higieniczne.
1300-1330 Obiad.
1330-1400 Odpoczynek w formie zabaw relaksacyjnych.
1400-1445 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna. Katecheza.
1445-1500 Przygotowanie do podwieczorku.
1500-1515 Podwieczorek.
1515-1545 Słuchanie opowiadań lub fragmentów książek czytanych przez nauczyciela. Ćwiczenia grafomotoryczne.
1545 - 1700 Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-6 LETNICH
DZIECI 3-4 LETNICH     DZIECI 5-6 LETNICH