GALERIA - Grupy
GRUPA IV
W nawiązaniu do święta górnika Jeżyki poznały co to węgiel, zobaczyły, dotknęły… Rysowały górnika węglem – zapoznały się ze strojem górnika. Zwieńczeniem węglowej historii była baśń o kluseczkach solonych – dzieci słuchały z zainteresowaniem godnym odkrywców.