GALERIA - Grupy 1
GRUPA I
Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w grupie 3-latków dwa razy w tygodniu  ( poniedziałek, czwartek). Prowadzi je pani mgr Paulina Kozłowska.
Głównym celem zajęć jest motywowanie dzieci, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Dzieci nie tylko rozwijają kompetencje językowe, ale także pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Uczą się języka angielskiego poprzez zabawę, piosenki, rymowanki, wierszyki i ruch. Tematyka zajęć oscyluje wokół najbliższego otoczenia dziecka,dotyczy m.in. jedzenia, części ciała, rodziny.
Przedszkolaki z entuzjazmem i wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, Uczą się nowych słówek, piosenek, wierszyków, co z pewnością zaprocentuje w dalszych latach edukacji językowej.