GALERIA - Grupy 1
GRUPA I
W przedszkolu zajęcia plastyczne pełnią szczególną rolę.Kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię i wyzwalają inicjatywę twórczą,kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Rozbudzanie zainteresowania plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. W procesie tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć, a w swoich pracach ujmuje własne myśli i uczucia.Natomiast nauczyciele poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznają swoich wychowanków, ich emocje,aktualne samopoczucie, lęki,radości, rozwój intelektualny,zainteresowania. Należy pamiętać, że każdy jest indywidualnością i może odbierać świat na własny,niepowtarzalny sposób.