GALERIA - Grupy 1
GRUPA I
Przez cały tydzień dzieci z grupy Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 9 w Zamościu miały zajęcia z muzyki. Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. To na zajęciach z muzyki dzieci zapoznały się z podstawą rytmiki, śpiewem w oparciu o takty, grą na instrumentach.
Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością. Intuicyjnie klaszczą, tupią, pobudzają się lub uspokajają, poważnieją i mówią o niej. Pod wpływem edukacji muzycznej te nieuświadomione reakcje mogą przekształcić się w świadome przeżywanie muzyki – np. w tańcu.